skip to search skip to navigation skip to main content

Badania i Rozwój

Astellas Pharma Global Development Europe (APGD-EU) jest liderem w dziedzinie nauki i technologii.

Nasza strategia badawczo-rozwojowa jest ukierunkowana na przyspieszenie badań i wprowadzanie na rynek nowych leków. Cele te osiągamy, przeznaczając środki na najbardziej obiecujące projekty w ściśle określonych obszarach terapeutycznych.

Astellas Pharma Global Development Europe przyjmuje, w zakresie globalnym, odpowiedzialność za prace badawczo-rozwojowe w następujących dziedzinach:

• urologia

• cukrzyca/ choroby metaboliczne/ choroby nerek/ choroby układu krążenia

• leczenie bólu.

Astellas Pharma Global Development Europe wspiera również światowe badania w następujących dziedzinach:

• transplantologia

• infekcje/choroby immunologiczne (w tym choroby układu pokarmowego)

• choroby centralnego układu nerwowego

• choroby zakaźne

• onkologia.

Na całym świecie Astellas prowadzi znaczącą liczbę dużych projektów badawczych będących w fazie 3. lub w trakcie procesu rejestracji, a także wiele innych znajdujących się we wcześniejszych fazach rozwoju klinicznego.

Naszym celem jest pozycja lidera w określonych obszarach terapeutycznych. Nieustannie dążymy do poprawy jakości życia pacjentów, ich rodzin, a także wszystkich osób zaangażowanych w ich leczenie.

Proces odkrycia i rozwoju leku

Odkrycie Wczesna faza badań przedklinicznych i klinicznych Faza badań klinicznych Faza porejestracyjna
Wytypowanie cząsteczki, która ma najlepiej potwierdzić postawioną hipotezę. Badanie cząsteczki w celu ustalenia bezpieczeństwa stosowania, tolerancji, PK/PD oraz właściwości farmakologicznych, zgodnie z postawioną hipotezą. Przemiana cząsteczki w lek poprzez potwierdzenie jego właściwości klinicznych oraz bezpieczeństwa stosowania w leczeniu określonych schorzeń, stanów lub wskazań. Dalsze porejestracyjne badania leku, przygotowanie planu zarządzania ryzykiem, spełnienie wszystkich warunków prawnych wynikających z obowiązków podmiotu odpowiedzialnego.

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Cookies Policy Copyright © 2019 Astellas Pharma