skip to search skip to navigation skip to main content

Kongresy

Dostęp do najnowszej wiedzy medycznej przekazywanej podczas kongresów zagranicznych, krajowych oraz innych spotkań o charakterze naukowym

Zgodnie z założeniami strategii CHANGING TOMMOROWTM firma Astellas Pharma utrzymuje wysokie standardy w kluczowych aspektach swojej aktywności. W tych działaniach daleko wykracza poza produkty lecznicze, stanowiące podstawę funkcjonowania firmy.

Istotnym aspektem tego na czym się koncentrujemy jest wsparcie udzielane polskiej medycynie w zakresie edukacji, dostępu do najnowszej wiedzy medycznej oraz współpracy z wieloma organizacjami i ośrodkami naukowymi na całym świecie.

Realizując powyższe założenia umożliwiamy pracownikom służby zdrowia dostęp do najnowszej wiedzy medycznej przekazywanej podczas kongresów zagranicznych, krajowych oraz innych spotkań o charakterze naukowym.

Wsparcie ze strony Astellas realizowane jest w formie sponsorowania uczestnictwa w tych wydarzeniach. Podstawowym kryterium wyboru sponsorowanych spotkań jest wysoki poziom merytoryczny. Każde spotkanie jest oceniane również pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma Astellas rozpatrzy wszystkie nadesłane wnioski uwzględniając spełnienie kryteriów przez uczestników, limit miejsc przyznanych na dane wydarzenia oraz przewidziany budżet. Wniosek może zostać odrzucony nawet w przypadku spełnienia przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów.

Aby złożyć wniosek o sponsoring należy zarejestrowac się na stronie: www.astellas.edu.pl

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Cookies Policy Copyright © 2019 Astellas Pharma