skip to search skip to navigation skip to main content

CHANGING TOMORROW™

Dla osób w trakcie leczenia - ”jutro” może wydawać  się terminem bardzo odległym. 

Obecnie istnieją obszary terapeutyczne, w których kluczowe potrzeby wciąż jeszcze nie zostały zaspokojone, co wpływa na brak satysfakcji z leczenia u pacjentów i lekarzy. Astellas w pierwszej kolejności koncentruje się właśnie na tych obszarach.

Podjęliśmy zobowiązanie zapewnienia pacjentom nadziei na lepszą jakość życia. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w wybranych przez nas obszarach terapeutycznych. Koncentrując się na konkretnych przykładach niezaspokojonych potrzeb, przyjmujemy innowacyjne i dokładnie przemyślane podejście polegające na określeniu i rozwoju nowych sposobów poprawy zdrowia i przedłużenia życia.

Nasze dążenie do odkrywania przyszłościowych rozwiązań medycznych łączy się z naszym zaangażowaniem w sprawy pacjentów i społeczności medycznej. Utrzymujemy wysokie standardy w zakresie badań, oceny klinicznej, raportowania, edukacji i monitoringu, spoglądając szerzej niż tylko na produkty lecznicze. Nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu wspiera inicjatywy z zakresu ochrony środowiska i pomocy humanitarnej na całym świecie.

Każdego dnia Astellas dowodzi swoich zdolności tworzenia lepszej przyszłości dla pacjentów, dla osób w ich bliskim otoczeniu oraz − w szerszym kontekście − dla nas wszystkich. W Astellas każdy wie, że ciągły sukces leży w naszym potencjale zmieniania jutra (CHANGING TOMORROWTM).

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Cookies Policy Copyright © 2019 Astellas Pharma