skip to search skip to navigation skip to main content

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Program CHANGING TOMORROW™ stanowi dla Astellas podstawę nie tylko praktyk biznesowych, lecz także programu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate and Social Resposibility – CSR).

Astellas Europe wspiera projekty mające na celu ratowanie życia oraz poprawianie jego jakości zarówno w Europie, jak i na całym świecie − począwszy od doraźnej pomocy na miejscu katastrof, po działania na rzecz lokalnych społeczności, środowiska naturalnego oraz rozwoju edukacji i badań medycznych. Co więcej, Astellas Europe przykłada dużą wagę do programów CSR u swoich znaczących partnerów biznesowych.

Europejska Fundacja Astellas przyczynia się do tworzenia zdrowszego społeczeństwa. Do inicjatyw Europejskiej Fundacji Astellas należą:

• wsparcie – w sytuacjach kryzysowych – międzynarodowych organizacji pozarządowych poprzez pomoc w dostarczaniu leków dla ofiar powodzi w Pakistanie oraz trzęsienia ziemi na Haiti

• wsparcie organizacji charytatywnej International Health Partners (IHP) przy dostarczaniu wyposażenia medycznego do klinik i szpitali w Afryce i Europie Wschodniej; dodatkowo, regularne wspieranie inicjatyw prozdrowotnych dla Save the Children w krajach rozwijających się, m.in. w Liberii i Tanzanii

• finansowanie, w 2009 r. pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w L’Aquila we Włoszech

• długoterminowe wspieranie projektów z zakresu medycyny podstawowej oraz innych powiązanych programów naukowych, nagrody oraz stypendia przyznawane naukowcom w dziedzinie urologii i transplantologii.

Astellas Europe bezpośrednio wsparła następujące grupy: Save the Children, The Prostate Cancer Charity, CliniClowns Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft oraz The International Foundation for Dermatology (IFD).

Astellas zainicjowała program, którego celem jest poprawa jakości życia ponad 1200 kobiet w Kenii, borykających się z problemem przetoki położniczej. W ramach 3-letniej inicjatywy firma przeznacza 1,5 mln € na pomoc w szkoleniu chirurgów, oraz zorganizowanie sieci placówek poprawiających dostęp do leczenia.

Astellas zapewnia również długoterminowe wsparcie dla TACKERS, organizacji z siedzibą w Anzere w Szwajcarii, prowadzącej program pomocy dla dzieci po przeszczepach.

Wsparcie dla Organizacji Pacjenckich również stanowi istotną część społecznej odpowiedzialności biznesu Astellas. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij.

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Cookies Policy Copyright © 2019 Astellas Pharma