skip to search skip to navigation skip to main content

Organizacje Pacjenckie

Nasze zaangażowanie na rzecz poprawy zdrowia ludzi na całym świecie jest wspólnym celem, który dzielimy z lekarzami oraz pacjentami.

Astellas Europe docenia wkład, jaki grupy pacjentów i pracownicy służby zdrowia wnoszą w poprawę jakości i przedłużanie życia pacjentów. Firma szanuje również prawa pacjentów do działania we własnym imieniu i na rzecz innych pacjentów, a także ich opiekunów.

Astellas Europe wspiera grupy pacjentów i organizacje, które opowiadają się za lepszą opieką nad pacjentem. Dzięki tym wysiłkom zwiększa się ich wpływ na jakość usług w sektorze zdrowia. Na każdym etapie współpracy, Astellas Europe dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom przejrzystości i uczciwości.

Kliknij, aby zobaczyć Organizacje Pacjenckie wspierane przez Astellas Polska w roku 2018.

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Cookies Policy Copyright © 2019 Astellas Pharma