skip to search skip to navigation skip to main content

Leczenie Bólu

Przewlekły ból to jeden z głównych problemów w systemach opieki zdrowotnej w Europie.

Według wielu ekspertów wymaga podjęcia istotnych działań. Szacuje się, że przewlekły ból, w stopniu od średniego do silnego, występuje u 19% dorosłych Europejczyków, poważnie wpływając na ich życie społeczne i zawodowe. Pomimo skali, jaką przybrał ten problem, niewielu pacjentów otrzymuje specjalistyczne leczenie przeciwbólowe, wielu zaś korzysta z terapii nieadekwatnych.

Dla Astellas coraz ważniejszym obszarem zainteresowania staje się ból powodowany uszkodzeniem lub dysfunkcją układu nerwowego (ból neuropatyczny). Taki ból, często opisywany przez pacjentów jako palący lub kłujący, może zdominować codzienne życie. Wielu pacjentów jest zmuszonych poszukiwać złotego środka pomiędzy ulgą w bólu a efektami ubocznymi leków. W tej chwili, w naszym systemie R&D trwają prace nad lekami na ból neuropatyczny i nocyceptywny.

Dowiedz się więcej o naszych obszarach terapeutycznych:

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Cookies Policy Copyright © 2017 Astellas Pharma