skip to search skip to navigation skip to main content

Vision 2015

W celu realizacji filozofii biznesowej Astellas, której dążeniem jest poprawa zdrowia ludzi na całym świecie poprzez dostarczanie innowacyjnych i bezpiecznych produktów leczniczych, stworzono VISION 2015. Zawarto w niej cele i aspiracje firmy na przyszłość.

W ramach VISION 2015 Astellas pragnie osiągnąć pozycję Global Category Leader (GCL) w tych obszarach terapeutycznych, w których istnieją niezaspokojone potrzeby i wymagany jest wysoki poziom specjalistycznej wiedzy. Astellas dąży do dostarczania wartościowych produktów leczniczych na skalę globalną oraz do ciągłego zwiększania wartości firmy.

Podejmowane inicjatywy biznesowe Astellas Europe są w pełni zgodne z założeniami VISION 2015 i CHANGING TOMORROW™.

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Cookies Policy Copyright © 2017 Astellas Pharma