skip to search skip to navigation skip to main content

Programy Edukacyjne

Programy Edukacyjne

PROGRAMY EDUKACYJNE

Rekrutacja do Programów dla lekarzy z następującymi specjalizacjami:

Ginekolodzy oraz lekarze w trakcie specjalizacji z ginekologii

• Program zwiększający świadomość kobiet na temat pęcherza nadreaktywnego (OAB) odbywa się na stronie: www.QAH.pl/rekrutacja

Urolodzy oraz lekarze w trakcie specjalizacji z urologii

• Program zwiększający świadomość kobiet i mężczyzn na temat pęcherza nadreaktywnego (OAB) odbywa się na stronie: www.QAH.pl/rekrutacja

• Program zwiększający świadomość mężczyzn, u których rozpoznano łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH) odbywa się na stronie: www.QAH.pl/rekrutacja

Onkolodzy, Radioterapeuci i Urolodzy oraz lekarze w trakcie tych specjalizacji

• Program zwiększający świadomość mężczyzn w kierunku raka gruczołu krokowego odbywa się na stronie: www.QAH.pl/rekrutacja

Pielęgniarki i Położne Urologiczne

• Program zwiększający świadomość pacjentów z rakiem gruczołu krokowego podczas leczenia hormonalnego odbywa się na stronie: www.QAH.pl/rekrutacja

Privacy Policy  |  Terms of Use Copyright © 2017 Astellas Pharma