skip to search skip to navigation skip to main content

Informacja Prasowa

Informacja Prasowa

Astellas oraz LEO Pharma zamykają transakcję przeniesienia działalności w dziedzinie dermatologii

Tokyo, Japonia oraz Ballerup, Dania. 1 kwietnia 2016 r. Astellas Pharma Inc. (TSE: 4503, Prezes: Yoshihiko Hatanaka, dalej „Astellas”) oraz LEO Pharma A/S (Prezes: Gitte P. Aabo, dalej „LEO Pharma”) ogłosiły dzisiaj zakończenie z dniem 31 marca 2016 r. wypełnienia warunków, zgodnie z którymi globalna działalność Astellas w dziedzinie dermatologii zostanie o północy 1 kwietnia 2016 r przeniesiona do LEO Pharma.

11 listopada 2015 r. Astellas oraz LEO Pharma zawarły Umowę nabycia składników majątkowych w zakresie produktów dermatologicznych dystrybuowanych globalnie przez Astellas, m.in. produktu do leczenia egzemy Protopic® (poza terytorium Japonii1), a także innych produktów do leczenia trądziku i infekcji skórnych.

Astellas oraz LEO Pharma zrealizowały wcześniej ustalone warunki zakończenia tej transakcji, w wyniku której Astellas otrzymała kwotę 675 mln. euro. Spółki będą w dalszym ciągu blisko ze sobą współpracować, aby zapewnić bezpieczne i efektywne przeniesienie tego obszaru działalności, zachowując płynność dostaw dla pacjentów.

Astellas przewiduje, że finalizacja transakcji nie wywrze istotnego wpływu na prognozy finansowe spółki dla roku obrotowego kończącego się 31 marca 2016 r.

1) Prawa do dystrybucji Protopic® w Japonii zostały przekazane na spółkę Maruho Co. Ltd. dnia 1 kwietnia 2014 r.

Więcej informacji tutaj.

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Cookies Policy Copyright © 2017 Astellas Pharma