skip to search skip to navigation skip to main content

Filozofia

Filozofia Astellas obejmuje 3 elementy: rację bytu, misję oraz nasze przekonania.

Filozofia Astellas podkreśla nasze podejście do wszystkich naszych interesariuszy – profesjonalistów z dziedzin związanych z ochroną zdrowia, akcjonariuszy, pracowników oraz członków międzynarodowej społeczności.

Filozofia Astellas obejmuje 3 elementy: rację bytu, misję oraz nasze przekonania.

Racja Bytu

Astellas angażuje się w działania mające na celu poprawę zdrowia ludzi na całym świecie poprzez dostarczanie innowacyjnych i bezpiecznych produktów leczniczych.

Misja

• Astellas pragnie pozostać firmą z wyboru dla wszystkich swoich interesariuszy: klientów, udziałowców, pracowników oraz członków międzynarodowej społeczności

• Astellas będzie dążyć do pozyskania zaufania wszystkich interesariuszy, a tym samym dla podnoszenia swojej wartości

• Celem Astellas jest ciągłe zwiększanie wartości firmy

Przekonania

Z naszych przekonań wynika kodeks postępowania, do którego stosujemy się w każdej sytuacji. Astellas będą zawsze tworzyć ludzie działający zgodnie z następującymi przekonaniami:

Wysokie standardy etyki
Nasza firma będzie zawsze prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

Koncentracja na potrzebach klienta
Zawsze staramy się zrozumieć potrzeby klientów i nieustannie dążymy do zapewnienia im pełnej satysfakcji.

Kreatywność
Stale będziemy poszukiwali innowacyjnych rozwiązań tworzących nową wartość.

Konkurencyjność
Nasze oczy pozostaną zwrócone w kierunku otaczającego nas świata, będziemy kontynuować tworzenie nowych wartości szybciej niż konkurencja.

Astellas zobowiązuje się realizować swoje zobowiązania w stosunku do wszystkich interesariuszy poprzez działania oparte na wysokich standardach etycznych i aktywne dzielenie się istotnymi informacjami.

Filozofia Astellas jest odzwierciedlona w inicjatywach VISION 2015 i CHANGING TOMORROWTM.

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Cookies Policy Copyright © 2017 Astellas Pharma